• Lokaal inkopen in Oss

  21 November − Wij vinden het hartstikke belangrijk om onze lokale ondernemers te ondersteunen. De VVD fractie heeft daarom vandaag aan het college van B&W gevraagd of er bij het bestellen van de kerstgeschenken aan onze lokale ondernemers is gedacht. Lees verder

 • Verhoging van de OZB (Onroerend Zaak Belasting)

  29 October − De begroting voor de komende vier jaren ziet er helaas anders uit dan wij als VVD-fractie gewenst hadden voor onze kiezers. In ons verkiezingsprogramma gingen wij voor geen extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Alleen wanneer de financiële situatie een verhoging onvermijdelijk maakt en er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in zaken die onze kiezers belangrijk vinden, kan de VVD-fractie akkoord gaan met een verhoging van de OZB. Lees verder

 • ODBN in Oss? Ja graag!

  05 October − Gisteren hebben wij het voorstel gesteund om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om te proberen de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) naar Oss te halen. Waarom? Lees verder

 • Kermisopening in Haren

  18 September − Dit jaar is voor de eerste keer dat de Harense kermis voor vier dagen in de Grote straat staat. Voorheen landde de kermis elk jaar op het grasveld op het Kerkplein. Om 16.00 uur zou de officiële opening plaatsvinden van dit evenement door onze VVD wethouder Thijs van Kessel. Vijf minuten later dan gepland kwamen alle kinderen uit het dorp uit het gemeenschapshuis onder begeleiding van een clown Fleur. Lees verder

 • Ontmoeten in de Ruwaard

  16 September − Vanavond is tijdens de adviescommissie het voorstel van het college besproken betreffende 'Ontmoeten in de Ruwaard', een nieuw wijkcentrum D’n nieuwe Iemhof in de Sterrebos. Een voorstel met meerdere dilemma’s. Lees verder

 • Kleurplaatactie voor kinderen

  06 March − De VVD Oss houdt een kleurplaatactie voor kinderen. Kleur hem zo mooi mogelijk in en lever hem in bij de VVD Kringloopwinkel in het Osse centrum (Kerkstraat 7, Oss) en maak kans op leuke prijzen! Lees verder om de tekening te downloaden. Lees verder

 • Opening VVD-Kringloopwinkel

  21 February − Persbericht Opening VVD-Kringloopwinkel: Opening VVD-Kringloopwinkel door VVD-lijstrekker Ge Wagemakers. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD Oss

  10 January − In de bijlage van dit nieuwsartikel vindt u ons verkiezingsprogramma van de VVD Oss Lees verder

 • Dag van de Democratie in Oss

  07 September − Op zaterdag 9 september vieren we in Oss de Dag van de Democratie. Met een belangrijke reden: besef hoe belangrijk het is dat je in vrijheid je stem kunt laten horen. In Oss willen we deze dag met iedereen vieren! Dat doen we met allerlei activiteiten op de Heuvel in het centrum van 11.00 – 16.00 uur. Lees verder

 • Training base Weeze (D) - excursie

  10 August − De regionale themacommissie grensoverschrijdende samenwerking van de VVD Regio Zuid nodigt u -in het kader van grensoverschrijdende openbare orde en veiligheid, een liberaal standpunt-, uit voor een bezoek aan de Training Base bij luchthaven Weeze (D)op vrijdag 8 september aanstaande. Het bezoek wordt mede georganiseerd door onze Duitse liberale zusterpartij, FDP “regio Niederrhein”. Lees verder

 • Albanese verkiezingen

  07 July − Wat doet Albanië op de website van het lokale netwerk van de VVD Oss-Bernheze? Nu het biedt een mogelijkheid om eens stil te staan bij iets wat wij in Nederland normaal vinden. Vrij en zonder dwang je stem kunnen uitbrengen, niet voor werk afhankelijk zijn van je politieke keuze en toegang tot onafhankelijke rechtsspraak. Dit zijn zaken die in een land als Albanië niet vanzelfsprekend zijn. Lees verder

 • Verkiezingen 2018

  06 June − Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Onder het kopje info staat alle informatie over de verkiezingen, die we steeds zullen aanvullen. Lees verder

 • VVD Oss pleit voor de vestiging van EMA in Oss

  17 May − De VVD Oss heeft vandaag een motie opgesteld om Oss als vestigingsplaats voor het European Medicines Agency (EMA) voor te dragen. Het EMA bevindt zich nu in Londen en moet na de Brexit op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. De VVD Oss denkt dat de gemeente Oss een perfecte plaats is voor dit agentschap, vooral omdat wij de hoofdstad van Lifesciences en Health en daarnaast Agri en Food zijn. Lees verder voor de inhoud van de motie. Lees verder

 • Ledenvergadering van het Lokale Netwerk VVD Oss-Bernheze

  09 May − Op dinsdag 16 mei vindt de aankomende Ledenvergadering van het netwerk VVD Oss-Bernheze plaats. Deze is toegankelijk voor alle VVD leden uit Oss en Bernheze. Tijdens deze vergadering word het kaderstellend advies voor de Gemeenteraadsverkiezing van 2018 behandeld. Lees verder voor de agenda. Lees verder

 • Kijk mee bij het Waterschap Aa en Maas

  12 April − Het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas wil graag, tenminste één keer per jaar, belangstellenden in de gelegenheid stellen om meer kennis op te doen over het werk dat het waterschap verricht. Ze hebben een leuk programma hiervoor opgesteld op zaterdagochtend 13 mei bij de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Aarle-Rixtel. Lees verder voor de uitnodiging. Lees verder

 • Ga mee op visexcursie in Bakel!

  06 April − Een mooie ontmoeting met water. Iedereen heeft tijdens zijn of haar jeugd wel eens stekelbaarsjes of dikkopjes gevangen. Maar ken je ook de rivierdonderpad, het bermpje, de bittervoorn, de riviergrondel of de kleine modderkruiper? Ook deze vissen leven in sloten! Benieuwd welke vissen in de sloten bij jou in de buurt leven? Ga dan mee met de visexcursie op 12 april 2017 in Bakel. Iedereen is van harte welkom! Deelname is gratis en bijzondere kennis van vissen is niet nodig. Lees verder

 • Reina de Bruijn is benoemd tot lid van de Eerste Kamer

  23 March − Reina de Bruijn uit Oss is namens de VVD benoemd tot lid van de Eerste kamer. Wij wensen haar veel succes! Lees verder

 • Subtropisch zwemparadijs voor Oss !?

  21 March − Donderdag 23 februari hebben alle partijen hun opinie gegeven betreffende de toekomst van het golfbad. De opinie ging vooral over het document dat het college heeft opgesteld: “Toekomst van golfbad/openbaar zwemwater in de gemeente Oss”. Hierin word een visie beschreven betreffende het zwemwater in Oss. Het college geeft hierin aan dat de gemeente een faciliterende rol heeft betreffende openbaar zwemwater, dit vanwege de doelstellingen binnen de beleidsterreinen sport en bewegen en gezondheid. De VVD fractie onderschrijft deze visie. Lees verder

 • Oprichting Lokaal Netwerk VVD Oss – Bernheze

  15 March − Op 6 maart 2017 werden, in afzonderlijke ledenvergaderingen, de afdelingen VVD Oss e.o. en VVD Bernheze opgeheven. In de daaropvolgende gecombineerde ledenvergadering werd vervolgens het Lokaal Netwerk VVD Oss – Bernheze opgericht. Lees verder

 • The Day After

  15 March − Onder de noemer The Day After wordt op donderdag 16 maart in de bibliotheek van Oss nagepraat over de Tweede Kamerverkiezingen van een dag eerder. Er wordt samen met de bezoekers gesproken en gedebatteerd over de verkiezingsuitslag. Hoe zijn de verkiezingen verlopen en waar wijst de uitslag op? Lees verder