Nieuws

 • Even voorstellen: Dennis van Rooij

  05 januari − Sinds een aantal maanden zit ik in het bestuur van de VVD Oss-Bernheze. Na de gemeenteraadsverkiezingen wil ik graag mijn steentje bijdragen richting succesvolle verkiezingen in 2026. Om iets te veranderen moet je niet alleen langs de zijlijn staan. Daarom ben ik blij dat ik dit samen met jullie hier de komende jaren mee aan de slag kan. Lees verder

 • Even voorstellen: Gerrit den Bok

  04 januari − Per 15 Oktober jl. ben ik toegetreden als algemeen bestuurslid van het lokale VVD netwerk Oss-Bernheze. Mijn persoonlijke drijfveren om toe te treden tot het bestuur komen voort uit mijn overtuiging dat het te gemakkelijk is om kritiek te leveren, en te roepen vanaf de zijlijn. Indien je een mening hebt dan vind ik dat je daar ook daadwerkelijk iets mee moet doen. Lees verder

 • Nieuwjaarsgroet lokaal netwerk VVD Oss-Bernheze

  02 januari − Voor ons lokaal netwerk wordt het een jaar waarin we ons als bestuur en fracties al zo langzaamaan gaan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Achter de schermen zijn we bezig met een plan (Op weg naar 2026), waarin onder andere aandacht besteed zal worden aan zichtbaarheid, aantrekkelijkheid, permanente campagne, ledenbehoud- en werving, verkiezingsprogramma 2026, talent ontwikkeling en verbinding met de kiezers. Lees verder

 • Samen Duurzaam Vooruit

  19 mei − Met trots presenteren VDG, CDA, VVD en GroenLinks hierbij ons coalitieakkoord. In dit akkoord vindt u de hoofdlijnen van onze richting voor de komende jaren. Niet te gedetailleerd, zodat we mee kunnen bewegen met nu nog onzekere ontwikkelingen zoals verslechtering van de economie of effecten van oorlog in Oekraïne. En zodat er ruimte blijft om binnen de gemeenteraad samen met andere partijen tot een nadere invulling te komen. Lees verder

 • Even buurten in de Horzak

  20 februari − Vandaag waren we in de Horzak om te horen wat er goed is en wat er beter kan in de wijk. We hebben weer veel nuttige dingen opgehaald. Het is fijn wonen in Oss en in de Horzak maar mensen maken zich zorgen over de woningbouw. Er moeten meer huizen komen voor iedere doelgroep zodat ouderen kunnen doorstromen en jongeren kunnen starten. Op bepaalde plekken in de buurt wordt er te hard gereden en mensen waarderen het groen in de wijk en dat moet ook zo blijven. Nuttige dingen waar we de komende 4 jaar mee aan de slag gaan! Oss blijft goed, wordt beter! Lees verder

 • De Osse VVD presenteert hun lijst met doeners voor de verkiezingen!

  20 december − Vandaag is onze top 10 bekend geworden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder

 • Dag van de Ondernemer

  11 november − Nomineer Osse Ondernemers! Vrijdag 19 november is het weer de Dag van de Ondernemer. Wij willen deze dag graag vieren door ondernemers uit de hele gemeente Oss in het zonnetje te zetten. Lees verder

 • Angela Smits-van den Berg stopt als raadslid VVD Oss

  11 november − Zowel fractie als bestuur van de Osse VVD bedanken Angela voor haar inzet en enthousiasme en wensen Nick veel succes in zijn rol als gemeenteraadslid! Lees verder

 • Frans Boon nieuwe voorzitter VVD Oss-Bernheze

  01 november − Tijdens de ledenvergaderingen in Oss (5 oktober) en Bernheze (6 oktober) is Frans Boon benoemd tot nieuwe voorzitter van het lokale VVD netwerk. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2022

  08 oktober − Ons verkiezingsprogramma voor 2022 is af. Hilde en Thijs vertellen er alles over! Lees verder

 • Motie Afvalproblemen oplossen

  23 juli − Wij hebben een motie ingediend over de afvalproblemen tijdens de bespreking van de kadernota. Er liggen stapels met zakken plastic en de afvalbakken in het centrum zijn vol. Hier moeten we snel een oplossing voor vinden. Lees verder

 • Veilige Osse Verenigingen

  17 juli − VVD Oss vindt dat er tot nu toe te weinig aandacht wordt besteed aan de sociale veiligheid binnen de Osse verenigingen. Hockey, voetbal of scouting binnen een veilige omgeving zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Desondanks, komt grensoverschrijdend gedrag helaas veel voor. Lees verder

 • Noordelijke ontsluitingsweg: meerdere opties onderzoeken

  10 juli − Bij de komst van deze weg wegen we belangen over ruimte, veiligheid en natuur en praten bewoners mee over waar en hoe de weg er komt te liggen. Er moet daarbij wel iets te kiezen zijn. Een goede basis om samen met omwonenden tot de beste oplossing te komen. Lees verder

 • VVD Oss gaat voor 'Sterk in de raad én sterk in het college'

  07 juli − De VVD Oss kiest Hilde de Wit als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Tijdens de ledenvergadering van de Osse VVD is huidig fractievoorzitter Hilde de Wit - van der Zanden verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Lees verder

 • Te duur dorpshuis ter waarde van 1100 euro per inwoner in Overlangel!

  08 juni − Afgelopen maandag 7 juni wijdde het Brabants Dagblad een artikel aan de kosten van het dorpshuis in Overlangel. De VVD-fractie is blij dat er nu extra aandacht is voor dit geldverslindende dorpshuis. Lees verder

 • In memoriam Aad van Lopik

  26 april − Zaterdag ontvingen wij het bericht dat Aad van Lopik, na een ongelukkige val in zijn huis, op vrijdag 23 april op 74-jarige leeftijd is overleden. Jarenlang was Aad verbonden aan de VVD Oss-Bernheze, als raadslid/fractievoorzitter in Bernheze en later als bestuurslid voor Oss-Bernheze. In bijgaand artikel in het Brabants Dagblad wordt Aad heel mooi beschreven. Lees verder

 • Oss verdient een fantastisch nieuw kunst- en cultuur theater in 2027!

  18 maart − Wij vinden al enkele jaren dat theater de Lievekamp, Cultuurpodium de Groene Engel en de Muzelinck samen dienen te gaan tot één Osse culturele instelling die zorgdraagt voor het cultuuraanbod in de gemeente Oss. Uit het onderzoek naar de rol van theater de Lievekamp komt duidelijk en helder naar voren dat samengaan het Osse cultuuraanbod zal verbeteren. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over 'Pilot Open Centrum'

  24 februari − Wij hebben vragen gesteld aan het college van B&W over het voorstel van het CMO om het winkelcentrum van Oss mee te laten doen aan een pilot. Binnen deze pilot zou het dan mogelijk moeten zijn om de winkels eerder te openen. Wij denken dat het een heel goed voorstel is en willen graag weten of het college van Oss daar net zo over denkt. Willen zij zich inzetten om ervoor te zorgen dat onze winkeliers hier aan mee kunnen doen? Lees verder voor meer informatie! Lees verder

 • Nu nog geen extra geld naar de Groene Engel!

  05 november − Op donderdag 15 en 29 oktober is er in de commissie en de raad gesproken over de toekomst van de Groene Engel. De VVD-fractie is zeer tevreden met het brede cultuuraanbod dat aanwezig is in de gemeente Oss en vindt dat het cultuuraanbod behouden dient te blijven voor de gemeente Oss. Om het cultuuraanbod te behouden is naar mening van de VVD-fractie een verre gaande samenwerking en uiteindelijk een fusie noodzakelijk tussen de Lievekamp, Groene Engel en Muzelinck, zodat er één Osse culturele instelling ontstaat. Voor de VVD-fractie is dit de stip op de horizon waar naar toe gewerkt dient te worden. Lees verder

 • Ledenvergadering VVD Oss-Bernheze op woensdag 27 mei

  23 mei − Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 mei worden de standaard agendapunten behandeld. De vergadering is digitaal en begint om 20:00 uur. Leden hebben een vergaderlink ontvangen per e-mail. Lees verder