Nieuwjaarsgroet lokaal netwerk VVD Oss-Bernheze

Vorig jaar rond deze tijd was iedereen in de veronderstelling dat we, na 2 corona jaren, het normale leven weer zouden kunnen gaan oppakken. Niets was echter minder waar.

2022 werd een turbulent en historisch jaar met de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis en problemen met de opvang van vluchtelingen. Bovendien hadden we ook nog te maken met de stikstofproblematiek en de daarbij behorende protesten.

Ook werd 2022, 9 maanden na de verkiezingen, het jaar van de vorming van een nieuw kabinet, waarbij Mark Rutte wederom minister-president werd.

In maart 2022 werden ook de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor het lokale netwerk VVD Oss-Bernheze was de verkiezingsuitslag naar verwachting, maar we hadden wel gehoopt en stiekem gerekend op een beter resultaat.

Laten we hopen, dat we een veel beter en positiever jaar gaan krijgen en dat er goede oplossingen gevonden worden voor de genoemde problematieken.

Voor ons lokaal netwerk wordt het een jaar waarin we ons als bestuur en fracties al zo langzaamaan gaan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Achter de schermen zijn we bezig met een plan (Op weg naar 2026), waarin onder andere aandacht besteed zal worden aan zichtbaarheid, aantrekkelijkheid, permanente campagne, ledenbehoud- en werving, verkiezingsprogramma 2026, talent ontwikkeling en verbinding met de kiezers.

We hopen dit plan tijdens de eerstvolgende ledenvergadering te kunnen presenteren.

Voor nu wens ik iedereen en hun dierbaren een gelukkig nieuwjaar vol nieuwe mogelijkheden, vreugde, positiviteit en gezondheid.

Frans Boon
Voorzitter lokaal netwerk VVD Oss-Bernheze