Standpunten

 • Wonen

  Duurzaamheid, Milieu & ...

  Duurzaamheid zonder subsidie!

  Lees meer
 • Wonen

  Mobiliteit & Openbare ...

  De VVD gaat voor een schone, nette en veilige leefomgeving!

  Lees meer
 • Wonen

  Wonen & Ruimtelijke ...

  De gemeente dient ruimte te bieden, geen beperkingen op te leggen!

  Lees meer
 • Werken

  Economie & Werkgelegenheid

  De VVD werkt aan werkgelegenheid!

  Lees meer
 • Werken

  Financiën & Belastingen

  Lage lasten, transparante financiën!

  Lees meer
 • Werken

  Gemeentelijke Organisatie

  De gemeente Oss zorgt dat ze een gewilde samenwerkingspartner is, geen beperkende overheidsinstantie!

  Lees meer
 • Werken

  Werk & Inkomen

  De beste sociale voorziening is een betaalde baan!

  Lees meer
 • Leven

  Jeugd & Onderwijs

  De jeugd heeft de toekomst!

  Lees meer
 • Leven

  Sport, Cultuur & Ontmoeten

  Sport, cultuur en ontmoeten zijn van grote waarde voor de Osse samenleving!

  Lees meer
 • Leven

  Veiligheid & Handhaving

  Voor een veilige leefomgeving!

  Lees meer
 • Leven

  Zorg & Welzijn

  Goede, bereikbare, betaalbare en innovatieve zorg!

  Lees meer