Even voorstellen: Gerrit den Bok

Bij deze wil ik me graag even aan jullie voorstellen, waarbij ik uiteraard begin met eenieder een fantastisch, gezond en vreedzaam 2023 toe te wensen!

Per 15 Oktober jl. ben ik toegetreden als algemeen bestuurslid van het lokale VVD netwerk Oss-Bernheze. Mijn persoonlijke drijfveren om toe te treden tot het bestuur komen voort uit mijn overtuiging dat het te gemakkelijk is om kritiek te leveren, en te roepen vanaf de zijlijn. Indien je een mening hebt dan vind ik dat je daar ook daadwerkelijk iets mee moet doen. Via mijn vriend, Bas van der Donk, hoorde ik van het VVD netwerk in Oss-Bernheze, en Bas wist me te overtuigen om in te stappen.

Mijn achtergrond is dat ik al ruim 30 jaar gelukkig ben getrouwd. We hebben 3 volwassen zonen die alle drie hun weg binnen de maatschappij hebben gevonden. Afgelopen jaar ben ik 60 jaar oud geworden, maar ook dat is slechts een getal.

Tijdens mijn werkzame leven heb ik meer dan 27 jaar gewerkt voor Stork PMT, later Marel, in Boxmeer. In 2017 heb ik een bedrijf gestart voor een Amerikaanse machine fabriek, die mij hadden gevraagd om de business voor hun te gaan opzetten aan deze zijde van de oceaan. Na 4 jaar werd ik gevraagd om als directeur in dient te treden bij de Boer Machines te Wijchen. Omdat het werken voor Amerikanen steeds meer frustratie begon op te leveren, heb ik besloten om deze stap te zetten. Momenteel werk ik nog steeds met heel veel plezier voor dit prachtige bedrijf in Wijchen.

Mijn doel is om samen met mijn medebestuursleden, en samen met de fracties Oss en Bernheze, tot een goede en vruchtbare samenwerking te komen waarbij we de VVD in deze lastige periode toch goed op de kaart kunnen zetten.

Ik hoop jullie snel een keer op persoonlijke wijze te kunnen spreken, en met jullie van gedachten te wisselen over de diverse onderwerpen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd.