Samen Duurzaam Vooruit

Met trots presenteren VDG, CDA, VVD en GroenLinks hierbij ons coalitieakkoord. In dit akkoord vindt u de hoofdlijnen van onze richting voor de komende jaren. Niet te gedetailleerd, zodat we mee kunnen bewegen met nu nog onzekere ontwikkelingen zoals verslechtering van de economie of effecten van oorlog in Oekraïne. En zodat er ruimte blijft om binnen de gemeenteraad samen met andere partijen tot een nadere invulling te komen.

Met kracht vooruit

De gemeente Oss staat voor een stevige uitdaging. Er zijn de afgelopen jaren een aantal strategische lijnen geformuleerd die nu verder uitgevoerd moeten worden. Grote veranderingen zijn in gang gezet in het centrum met onder andere het Walkwartier en de Raadhuislaan. De nieuwe wijk Amsteleind staat in de steigers; datzelfde geldt voor de duurzame polder. Het lange termijnperspectief op de spoorzone getuigt van nog meer ambitie; innovatieve kansen zien we nadrukkelijk in speerpunten als het Pivot park. In het sociale domein zijn eveneens duidelijke lijnen uitgezet en ook hier is er in de uitwerking veel te doen. We gaan een volgende fase in met de proeftuin Ruwaard. Vanuit dit inzicht willen we nu vooral de uitvoering ter hand nemen van al deze uitdagende plannen. Met kracht vooruit dus. Daar past een gemeentelijke 100.000plus organisatie bij, in denken en doen, die in staat is om de plannen te vertalen naar resultaat.

Verduurzamen

De grote aanvullende uitdaging zit in de verduurzaming van onze samenleving. Naast duurzame energieopwekking moeten we voorbereid zijn op de negatieve neveneffecten van de klimaatverandering. Daarom staat klimaatadaptatie en energietransitie prominent op de agenda van de nieuwe coalitie. Verduurzamen is meer dan klimaat en energie alleen. We zien dat diverse economische sectoren voorsorteren op nieuwe verdienmodellen. En in de samenleving vinden zodanige veranderingen plaats dat ook zorg en welzijn moeten veranderen naar meer toekomstgerichte vormen. De verduurzaming van economie en maatschappij wil deze coalitie nadrukkelijk aanpakken. We zien hierin kansen om de gemeente Oss meer toekomstgericht, leefbaar en sociaal te maken.

Samenhang

Al deze uitdagingen hangen meer dan ooit met elkaar samen; daarom zal binnen het college de integrale aanpak centraal staan. Minder kijken naar de portefeuillegrenzen van elke bestuurder en meer naar de overlappende problematiek. Deze uitdagingen pakken we samen met onze partners en de regio op. Waar nodig passen we onze interne werkwijze aan. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met de inbreng van onze inwoners. We willen het vertrouwen van die inwoners in het lokale bestuur versterken door meer in contact te komen en te staan met de samenleving.