Walkwartier

Keuze voor woontoren op Walkwartier

Voor de VVD-fractie is het van belang wat de inwoners van Oss er van vinden. We zagen in mei 2018 hoe zij lyrisch reageerden op het ontwerp van de woontoren die het Walkwartier samen met het Uithuis, winkels en een parkje zou vullen.

Dat was voor de VVD-fractie in mei 2019 de reden om niet akkoord te gaan met het dan gepresenteerd ontwerp. Dat ontwerp week teveel af van de toren die de Osse inwoners in mei 2018 werd voorgesteld en waar de overgrote meerderheid toen zo lyrisch over was.

Als we van dat ontwerp uitgaan is voor de VVD-fractie de keuze van de inwoners van Oss helder, namelijk het verbeterde novemberontwerp. Hier zien we toch de eerdere keuze van de inwoners maar met nog wat prima aanpassingen.

Op verzoek van een aantal partijen maar niet van ons, werd in mei 2019 nog een alternatief ontwerp opgesteld. Ook dit ontwerp met veel meer metselwerk zou aan het Walkwartier iets kenmerkends toevoegen dat bijdraagt aan een aantrekkelijker centrum.

De gemeente heeft de juiste keuze gemaakt door via een poll de inwoners in stelling te brengen voor het maken van een keuze tussen de twee ontwerpen, want wij gaan als gemeenteraad niet over leuk en mooi. Daar heeft de organisatie voldoende deskundigen voor.

Slechts een zeer kleine meerderheid van onze inwoners kiest voor het verrassingsontwerp.

De VVD-fractie blijft daarom bij de eerdere keuze die onze inwoners in mei 2018 al hebben gemaakt, waarbij de huidige aanpassingen van de architect de woontoren nog aantrekkelijker hebben gemaakt voor toekomstige bewoners. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor dit ontwerp veel voordeliger uitvallen dan bij het ontwerp voor de alternatieve woontoren.

Kort voor de Kerst krijgen we het verder uitgewerkte ontwerp voor het hele Walkwartier te zien inclusief alle kosten. Begin januari 2020 zullen we in een adviescommissie het college de laatste adviezen geven, waarna in een raadsvergadering eind januari 2020 het besluit valt.

Wij kijken er vol ongeduld naar uit!