VVD wil dat waterschap Aa en Maas stopt met lozing vervuild water van RWZI Oijen in de Hertogswetering

VVD wil dat waterschap Aa en Maas stopt met lozing vervuild water van RWZI Oijen in de Hertogswetering

Zuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen is een van de grootste afvalwaterzuiveringen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Jaarlijks wordt 20 miljoen m3 afvalwater van de RWZI geloosd op de Teefelense Wetering. Dit afvalwater stroomt bij de Oijense Hut in de Hertogswetering en komt 13 kilometer verderop bij Gewande in de Maas. Dit water bevat nog nutriënten, medicijnresten en andere milieubelastende stoffen. De fractie VVD van het waterschap is erg bezorgd en wil dat de verontreiniging van de Hertogwetering zo snel mogelijk stopt.

In 2020 moet de RWZI in Oijen gerenoveerd worden en dat moment wordt aangegrepen om eventueel aanvullende zuiveringstappen te zetten. Het Dagelijks Bestuur stelt een maatregel waarmee de verwijdering van medicijnresten uit het afvalwater toeneemt van 1/3 deel naar circa 2/3 deel van de vracht. Dit voorstel gaat de VVD echter niet ver genoeg. In de zomer bestaat het water uit de Hertogswetering voor ongeveer 35% uit verontreinigd afvalwater. Dit veroorzaakt een spoor van verontreiniging in het achterland van Oss en Den Bosch. Dit is volgens William de Kleijn, fractievoorzitter van de VVD, onverantwoord omdat het water uit de Hertogswetering wordt gebruikt voor beregening van gewassen, als drinkwater voor dieren en voor recreatie op en langs het water. “Naast boeren en burgers hebben planten en dieren last van dit afvalwater waarin nog steeds veel zorgwekkende stoffen zitten waarvan de schadelijke effecten niet bekend zijn”.

De VVD vindt het niet uit te leggen dat er 50 miljoen wordt geïnvesteerd in de zuivering en nog steeds circa 1/3 deel van de medicijnresten in het water van de Hertogswetering terecht komt en waterkwaliteitsnormen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 niet worden gehaald. Met het verplaatsen van het lozingspunt van de RWZI op de Maas van Gewande naar Oijen is circa 2 miljoen euro gemoeid (raming 2017) en komt er geen druppel afvalwater meer in de Teefelense Wetering en Hertogswetering. De VVD wil dat het waterschap die kans nu benut!

De fractie VVD heeft technische vragen gesteld om scherp te krijgen hoe ernstig de vervuiling van de Hertogswetering voor nu en later is. Kan er wel voldaan worden aan de normen zonder extra maatregelen? Is het op langere termijn goedkoper als de Hertogswetering niet meer verontreinigd wordt door het afvalwater van de RWZI?

Met de antwoorden hoopt de fractie van de VVD een bevestiging te krijgen dat verplaatsing van het lozingspunt van de RWZI op de Maas een slimme en noodzakelijke aanvullende maatregel is om de waterkwaliteit van het stroomgebied van de Hertogswetering blijvend te verbeteren.

Benieuwd naar de besluitvorming? Kijk aanstaande vrijdag, 7 juni vanaf 14.00 uur live naar de vergadering van het Algemeen Bestuur. Dit kan via de link: https://channel.royalcast.com/waterschapaaenmaas of volg de ontwikkelingen via de website van de VVD-fractie: http://www.vvd-aaenmaas.nl/