Cultuuraanbod Groene Engel dient behouden te blijven!

Wat betreft de VVD-fractie dienen we verantwoordelijkheid te nemen voor het cultuuraanbod van de Groene Engel, zodat dit aanbod behouden voor de gemeente Oss. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn helder en duidelijk. Wat betreft de VVD-fractie is de oplossing een fusie tussen de Lievekamp en de Groene Engel.

De bedrijfsvoering van beide is identiek, het grote verschil zit in de cultuur van beide instellingen. Waar de Lievekamp een bloeiende professionele organisatie is die in het jubileum jaar een record van 4,5 miljoen gasten heeft behaald en waar men goed aansluit op nieuwe ontwikkelingen met speciaals zoals een recente game demonstratie. Is de Groene Engel een organisatie met veel vrijwilligers en enkele professionals. Aan de ene kant is dit de kracht van de Groene Engel en wat de Groene Engel de Groene Engel maakt. Maar het onderzoeksrapport laat ook duidelijk zien dat dit meteen ook het pijnpunt is van de Groene Engel, er dient een professionaliteitsslag gemaakt te worden. En wat betreft de VVD-fractie is een fusie hier de oplossing voor. Daarom pleiten wij dat het postioneringsonderzoek naar de Lievekamp dat momenteel wordt uitgevoerd door Bart Fassen (Vormgever Noordkade Veghel) van 4advies uit te breiden met de Groene Engel zodat er een totaal beeld en visie ontstaat. Daarnaast wil de VVD-fractie naar voren brengen dat drie partijen een rol spelen in het fusieproces namelijk de gemeente, de Lievekamp en de Groene Engel. Want uiteindelijk dienen we samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het culturele aanbod in de gemeente Oss.