Oss verdient een nieuw Golfbad!

De VVD-fractie is altijd een groot voorstander geweest van een nieuw subtropisch zwemparadijs, maar we staan daar als politieke partij alleen in. We dienen realistisch te zijn er komt geen subtropisch zwemparadijs in de gemeente Oss, maar dat neemt niet weg dat de VVD-fractie pleit voor een zwembad met een recreatieve functie vergelijkbaar met het huidige zwembad. De recreatieve functie kan namelijk ook een rol spelen bij het instructiezwemmen. Wij hebben namelijk vernomen dat er ideeën zijn om de golven onderdeel te laten gaan uitmaken van het instructiezwemmen. De VVD-fractie vindt dit een goed idee, omdat mensen steeds meer gebruik maken van open zwemwater waar stroming een rol speelt.

De VVD-fractie pleit voor een zwembad met een recreatieve functie vergelijkbaar met het huidige zwembad, omdat wij willen dat het golfbad een trekpleister blijft voor mensen in onze regio en daarbuiten. Mensen komen speciaal naar Oss voor het Golfbad! Ook uit het onderzoek naar de toekomst visie Golfbad komt naar voren dat we als raad nog eens kritisch dienen te kijken naar de recreatieve functie die de raad heeft vastgesteld in de visie openbaar zwemwater. Een te beperkte recreatieve functie zal effecten hebben op de exploitatie van het nieuwe golfbad.

De gemeente heeft o.a. als ambitie om een 100.000+ gemeente te worden en om het toerisme te bevorderen. De VVD-fractie ondersteunt deze ambities, maar vindt dat een zwembad met recreatieve functie hoort bij deze ambities en ook een rol zal spelen om deze ambities vorm te geven en te behalen.

Oss verdient een nieuw Golfbad!