Lokaal inkopen in Oss

Wij vinden het hartstikke belangrijk om onze lokale ondernemers te ondersteunen. De VVD fractie heeft daarom vandaag aan het college van B&W gevraagd of er bij het bestellen van de kerstgeschenken aan onze lokale ondernemers is gedacht. Hieronder de vragen:


Geacht college van B&W,

De feestdagen zijn in aantocht. Lokale ondernemers zorgen de komende tijd voor sfeer en gezelligheid in onze gemeente door het maken van mooie etalages, het ophangen van sfeerverlichting en door te investeren in allerlei vermaak en evenementen rondom de feestdagen. Lokale ondernemers zijn vrouwen, mannen en families die soms al generaties lang een onderneming drijven in de gemeente Oss en die in belangrijke mate bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente. We weten ook dat veel lokale ondernemers -in het bijzonder winkeliers- het momenteel lastig hebben, omdat er steeds meer wordt gekocht bij grote online winkelbedrijven.

  • Bent u het met ons eens dat de inzet van al die lokale ondernemers onze waardering verdient?
  • Zijn de eindejaarsgeschenken en/of kerstpakketten die worden uitgegeven door de gemeente Oss dit jaar ingekocht bij lokale ondernemers?
  • Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven wat de reden hiervan is?
  • Indien dit niet het geval is, kunt u dan tevens aangeven of u voornemens bent om dit volgend jaar wel te gaan doen?

Namens de VVD fractie,

Angela Smits-van den Berg