Verhoging van de OZB (Onroerend Zaak Belasting)

De begroting voor de komende vier jaren ziet er helaas anders uit dan wij als VVD-fractie gewenst hadden voor onze kiezers. In ons verkiezingsprogramma gingen wij voor geen extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Alleen wanneer de financiële situatie een verhoging onvermijdelijk maakt en er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in zaken die onze kiezers belangrijk vinden, kan de VVD-fractie akkoord gaan met een verhoging van de OZB.

Door onverwacht hoge kosten op het vlak van Jeugdzorg en WMO, en een lagere dan in mei aangekondigde bijdrage uit het Gemeentefonds, staan we er voor 2018 slechter voor. Zo slecht dat er voor dat jaar geen ruimte is om voor ons belangrijke zaken (ook uit ons verkiezingsprogramma) te starten:

  • We willen 600 woningen per jaar bouwen. Daarvoor moeten gronden worden aangekocht en mensen worden aangetrokken om bestemmingsplannen te maken;
  • We willen in 2019 investeren in het stadscentrum van Oss.
  • We willen noodzakelijke vernieuwingen doorvoeren in het sociaal domein. Dit voorkomt dat de kosten op dit vlak extreem blijven stijgen.
  • We willen onze fysieke en sociale veiligheid verbeteren.

Er zijn partijen in de raad, die hiervoor ‘op de pof’ begroot geld van 2022 willen gebruiken. Wij willen dat niet, omdat er over begroot geld geen zekerheid bestaat dat dat geld er ook echt zal zijn.

Wij kiezen daarom voor een goed financieel beleid en verhogen de OZB vanaf 2019 met 5% extra (ongeveer 1,80 euro per maand per gezin). Tegelijkertijd beloven wij over 2020 geen extra verhoging door te voeren.

Alvast bedankt voor uw begrip en steun voor deze broodnodige maatregel!