ODBN in Oss? Ja graag!

Gisteren hebben wij het voorstel gesteund om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om te proberen de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) naar Oss te halen. 

Waarom?

De investering is de moeite waard, de vestiging van de ODBN biedt Oss vele voordelen. Zo komen er ongeveer 200 hoogwaardige arbeidsplaatsen naar Oss en wordt dit aantal nog uitgebreid in de nabije toekomst. Werken in Oss kan dan ook leiden tot wonen in Oss. Daarnaast trekt de ODBN veel bezoekers die in Oss gaan eten, tanken en boodschappen doen. Met de ODBN ‘aan de overkant’ zullen medewerkers van de gemeente Oss en medewerkers van de ODBN elkaar makkelijker en sneller weten te vinden. Ook daar hebben inwoners en ondernemers binnen de gemeente Oss profijt van. Dit is een voordeel dat Oss zal hebben en de andere opdrachtgevende gemeenten niet. Kortom, vestiging van de ODBN in Oss is goed voor de Werkgelegenheid, woningmarkt en lokale economie!

En dan nog iets...

De investering, waardoor de ODBN geen huur hoeft te betalen voor hun tijdelijke verblijf in het voormalig belastingkantoor, is logischerwijs nodig om de ODBN voor Oss te laten kiezen. Zonder dit aanbod is het aannemelijk dat ze op hun plek blijven of voor 1 locatie in Den Bosch kiezen. Ze betalen dan wel huur, waar wij als 1 van de deelnemers ook weer aan mee betalen. Verder zullen ze dan niet gedeeltelijk hun financiële problemen op kunnen lossen en ook dat zullen wij als deelnemende gemeente weer terugzien in de bijdrage die wij aan de ODBN betalen.