Training base Weeze (D) - excursie

Beste Liberalen,
 
De regionale themacommissie grensoverschrijdende samenwerking van de VVD Regio Zuid nodigt u -in het kader van grensoverschrijdende openbare orde en veiligheid, een liberaal standpunt-, uit voor een bezoek aan de Training Base bij luchthaven Weeze (D)op vrijdag 8 september aanstaande. 
Het bezoek wordt mede georganiseerd door onze Duitse liberale zusterpartij, FDP “regio Niederrhein”.


De Training Base Weeze GmbH &Co.KG is een multidisciplinaire Trainingscampus waar hulpdiensten verschillende scenario’s trainen. Met een oppervlakte van ruim 38 ha is dit oefenterrein een van de grootste oefenterreinen voor hulpdiensten in Europa. Ook Nederlandse brandweerkorpsen en andere hulpdiensten oefenen hier.
 
De Base is gelegen op een voormalige Royal AirForce vliegbasis, waardoor men over een zeer complete infrastructuur beschikt, waartoe een school, een zwembad, een snelwegdeel van meer dan 200 meter, meerdere spoorwegdelen met personen-  en ketelwagons, een tankstation met tankwagen en een complete woonwijk met meer dan 100 woningen behoren. Daarnaast beschikt men over diverse voorrangsvoertuigen en een bonte verzameling voertuigen voor gebruik als ensceneringmateriaal. Door deze uitgebreide mogelijkheden, in combinatie met een veelheid aan geprepareerde objecten en uitgewerkte verhaallijnen, is het centrum geschikt voor alle disciplines en alle niveaus. Van inzetoefening tot strategische coördinatie van de bestrijding van de gevolgen van een ramp.
 
Het programma is als volgt:
 
13:30 – 14:00     Inloop
14:00 – 14:15     Woord van welkom en korte uitleg over de Base
14:15 – 15:45     Rondleiding per bus over het terrein en uitleg bij verschillende locaties
Ca. 16:00            Einde bezoek
 
Het bezoekadres van de Training Base is:
 
Flughafenring 16
47652 Weeze
Duitsland

 
Let op: Huisnummer 16 wordt in de meeste navigatiesystemen niet aangegeven. Zodra u onder de “Airport Weeze” poort bent doorgereden, komt na ca. 300 meter een soort rotonde. Hier moet de linkerrijstrook aanhouden, de rotonde op, (niet op de rechter rijstroken richting  de betaalpoortjes rijden). Op de rotonde rechtdoor en na ca. 600 meter vindt u aan de rechterkant het hoofdgebouw. U herkent dit gebouw aan de verschillende vlaggen voor de ingang. Gratis parkeerplaatsen bevinden zich aan de linkerkant, tegenover de ingang.
 
Vanwege de strakke planning vanuit de Base verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn omdat de bus om stipt 14:00 uur moet vertrekken.
 
Na afloop is er gelegenheid in het nabijgelegen restaurant Waldhaus Dicks, Weller Straße 161, Weeze (vanaf Airport terrein linksaf, na ca. 2500 meter aan rechterkant) na te borrelen of te dineren op eigen kosten. http://www.waldhaus-dicks.de/
 
De plaatsen voor dit bezoek zijn beperkt en wij verzoeken u om u voor 20 augustus aan te melden per e-mail: jacques.michel.bloi@vvdregiozuid.nl.   Geef bij de aanmelding uw naam, lokaal netwerk en mobiel telefoonnummer door.
 
Wij hopen u op 8 september in Weeze te mogen begroeten.