VVD Oss pleit voor de vestiging van EMA in Oss


Motie: Oss als vestigingsplaats voor European Medicines Agency(EMA). 
 
De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 1 juni 2017 
 
Constaterende dat:
 • EMA op dit moment gehuisvest is in Londen. Door het voorgenomen  vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet dit agentschap zich in een ander EUland vestigen.
 • Het kabinet stelt dat Nederland bij uitstek geschikt is als nieuwe vestigingsplaats voor de EMA.
 • Het kabinet heeft besloten om Nederland kandidaat te stellen voor de vestiging van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA.
 • Vanwege de noodzaak van goede internationale bereikbaarheid de vestigingslocatie van de EMA in de nabijheid van Schiphol zal worden voorgesteld.
 • De gemeente Oss uitstekend geschikt is als vestigingsplaats. 
 
Overwegende dat:
 • Niet Amsterdam maar Oss de hoofdstad van Nederland is betreffende Lifesciences- and Health en daarnaast Agri- en Food.
 • Oss een zeer goede internationale bereikbaarheid heeft, omdat in de nabijheid drie vliegvelden (Eindhoven, Dusseldorf Weeze en Antwerpen) liggen.
 • Oss zeer goede voorzieningen zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, culturele instellingen en openbaar vervoer voor de medewerkers van EMA heeft.
 • Er momenteel geen (hogere) overheidsinstellingen meer gevestigd zijn in de gemeente Oss.
 • Oss leegstaande kantoorpanden en laboratoria heeft die een snelle vestiging van EMA mogelijk maken.
 • De omgeving van Schiphol een dichtbevolkte omgeving is met een huizenmarkt die overspannen dreigt te raken, met veel forenzen wat leidt tot een drukke spits, met voornamelijk kantoorpanden. Dit alles zal een snelle vestiging van EMA en zijn werknemers in de weg kunnen staan 
 
Vraagt het college om:
 • Zich in te zetten voor de vestiging van EMA in de gemeente Oss.
 • Een brief te schrijven aan het kabinet waarin het college de kandidatuur van Oss uiteenzet. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van VVD 
 
Thijs van Kessel