Kijk mee bij het Waterschap Aa en Maas

Zie bijgaande uitnodiging met agenda. Graag aanmelden bij William (wdekleijn@aaenmaas.nl) zodat iedereen (zover inpasbaar) als introducé aangemeld kan worden bij Johan van Miltenburg. Indien gewenst wordt bekeken of we gezamenlijk vervoer kunnen organiseren.