Subtropisch zwemparadijs voor Oss !?

Donderdag 23 februari hebben alle partijen hun opinie gegeven betreffende de toekomst van het golfbad. De opinie ging vooral over het document dat het college heeft opgesteld: “Toekomst van golfbad/openbaar zwemwater in de gemeente Oss”. Hierin word een visie beschreven betreffende het zwemwater in Oss. Het college geeft hierin aan dat de gemeente een faciliterende rol heeft betreffende openbaar zwemwater, dit vanwege de doelstellingen binnen de beleidsterreinen sport en bewegen en gezondheid. De VVD fractie onderschrijft deze visie.

Daarnaast geeft het college kaders voor de toekomst van het golfbad. Denk hierbij aan een recreatiefunctie, een gezondheidsfunctie, het gebouw en duurzaamheid. Deze kaders zijn nodig om het aantal verder uit te werken scenario’s te beperken. Als de VVD naar deze kaders kijkt dan kunnen we over enkele jaren het golfbad toevoegen aan het lijstje “vroeger hadden we in Oss ....” een ziekenhuis, een V&D en een golfbad! Als het aan de VVD ligt dan gaan wij het golfbad absoluut niet toevoegen aan dat lijstje.

De VVD fractie heeft altijd gepleit voor het openhouden van het golfbad, maar we willen zelfs verder gaan dan alleen het open houden van het golfbad. De VVD fractie wil dat het golfbad plaats gaat maken voor een regionaal subtropisch zwemparadijs in Oss. Het wordt tijd dat de regionale functie die het golfbad ooit had wordt herstelt. Het is te eenvoudig om te zeggen dat het consumentengedrag de afgelopen jaren is veranderd en dat hiermee de daling van de recreanten te verklaren is. Want laten we wel reëel wezen het golfbad is in alle opzichten vergane glorie. Een subtropisch zwemparadijs zal onder andere een positieve impuls geven aan het toerisme, aan de economie, aan het vestigingsklimaat en aan het sportklimaat. Daarnaast zullen alle mogelijke scenario’s vragen om een grote investering in het golfbad en wat betreft de VVD kunnen we dit beter in één keer goed doen.

Aan het einde van de avond bleek de VVD fractie als enige fractie van mening te zijn dat er een subtropisch zwemparadijs dient te komen in Oss. Alle andere partijen ondersteunen in grote lijn de kaders die beschreven zijn door het college. Wethouder Van Geffen gaat nu aan de slag met de input die hij heeft ontvangen van alle partijen. Later dit jaar zal de wethouder een adviesdocument naar de gemeenteraad sturen, waarop de raad zijn advies zal gaan geven.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Namens de VVD-fractie,
Nick van Ballegooij