Wethouder Gé Wagemakers unaniem gekozen als lijstrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Oss - Huidig wethouder Gé Wagemakers (Ruimtelijke Ontwikkeling, Mobiliteit en Wonen) is tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD Oss unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

De Osse liberalen hebben tijdens de vergadering van 19 december ook hun verkiezingsprogramma vastgesteld.

Tenslotte is ook de groslijst vastgesteld, met de namen van kandidaten voor de komende verkiezingen. De lijstvolgorde wordt in de eerstvolgende ledenvergadering op 9 januari 2018 vastgesteld.

Met de keuze voor Gé Wagemakers als lijsttrekker spreken de leden vertrouwen uit in de huidige wethouder en kiezen ze voor stabiliteit en daadkracht voor de komende periode. Gé heeft zich afgelopen periode ingezet voor een aantal forse dossiers, waaronder het stadscentrum, woningbouw, de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de gemeente.

Met het programma Wonen, Werken, Leven kiest de VVD Oss voor drie thema’s die de kern van hun inzet in de komende periode gaan vormen.