Thijs van Kessel

Wethouder Gemeente Oss

Portefeuille

  • Zorg
  • WMO
  • Welzijn
  • Gezondheidsbeleid
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Burgparticipatie
  • Markten, Kermissen & Evenementen
  • Verenigingen
  • Subsidies

Ik ben geboren en opgegroeid in Berghem en woon hier nog steeds met veel plezier. Inmiddels met mijn vrouw en vier kinderen. Op dit moment ben ik wethouder Zorg, WMO en burgerparticipatie voor de gemeente Oss. In mijn vrije tijd ben ik bijzonder geïnteresseerd in de regionale en plaatselijke geschiedenis en heemkunde.

Hoe ik de VVD omschrijf:
De VVD is voor mij de partij die niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid en die zichzelf na een turbulente periode weer terug op de Osse kaart gezet heeft, door vanuit een liberale basis een waardevolle bijdrage te leveren binnen de gemeentelijke politiek.

Waarom ik lid ben geworden van de VVD:
Al heel lang was ik (landelijk) VVD-kiezer , maar ik ben pas lid geworden op het moment dat de landelijke politiek het moeilijk kreeg als gevolg van de economische crisis. Op dat moment was de VVD voor mijn gevoel de enige partij die wel haar verantwoordelijkheden nam en de schouders eronder heeft gezet om Nederland door de crisis te loodsen. Daarnaast speelt voor mij ook de lokale situatie een rol, ik ervaar de huidige VVD-fractie als een solide en betrouwbare groep mensen die politiek bedrijven op een manier en met een inhoud waar ik mezelf uitstekend mee kan verenigen.

Ik ben over de gemeente trots op:
De verhouding die Oss heeft weten te creëren tussen enerzijds een vitale, centrale stad en daaromheen alle levendige kernen.