• Subtropisch zwemparadijs voor Oss !?

  21 maart − Donderdag 23 februari hebben alle partijen hun opinie gegeven betreffende de toekomst van het golfbad. De opinie ging vooral over het document dat het college heeft opgesteld: “Toekomst van golfbad/openbaar zwemwater in de gemeente Oss”. Hierin word een visie beschreven betreffende het zwemwater in Oss. Het college geeft hierin aan dat de gemeente een faciliterende rol heeft betreffende openbaar zwemwater, dit vanwege de doelstellingen binnen de beleidsterreinen sport en bewegen en gezondheid. De VVD fractie onderschrijft deze visie. Lees verder

 • The Day After

  15 maart − Onder de noemer The Day After wordt op donderdag 16 maart in de bibliotheek van Oss nagepraat over de Tweede Kamerverkiezingen van een dag eerder. Er wordt samen met de bezoekers gesproken en gedebatteerd over de verkiezingsuitslag. Hoe zijn de verkiezingen verlopen en waar wijst de uitslag op? Lees verder

 • Inspirerend diner op ROC Leijgraaf

  09 maart − Op 8 maart was ik ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, door ROC Leijgraaf uitgenodigd voor een inspiratiediner rondom het thema onderwijs en Mensenrechten. Ik kreeg daar de gelegenheid om te vertellen wie mij geholpen heeft of geïnspireerd heeft bij het kiezen van mijn pad. Ik heb graag mijn persoonlijke verhaal gedeeld met de aanwezige (jonge)dames. Lees verder

 • Bakkie Doen komt naar Oss

  28 februari − Donderdag 2 maart staat de 'Bakkie Doen' koffietruck in het centrum van Oss samen met Eric Wiebes. Lees verder

 • De posters zijn geplakt

  08 februari − Vandaag heeft de VVD samen met andere partijen posters geplakt in de gemeentewerf. Lees verder

 • Campagne gestart!

  30 januari − De verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is gestart! Lees verder

 • De VVD Oss wenst iedereen fijne Kerstdagen!

  23 december − De VVD Oss wenst iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! Lees verder

 • Opiniecommissie 'Koers Stadshart Oss'

  23 juni − Afgelopen dinsdag, 23 juni, stond wederom de discussie over het stadscentrum op de agenda. Het ging vooral over het document dat het college heeft opgesteld, 'Koers Stadshart Oss'. Lees verder

 • Debat met Malik Azmani over de asielopvang

  17 mei − Malik Azmani komt op 23 mei om 19.30 uur naar Klooster Zijtaart om met u de asielproblematiek te bespreken. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden van de VVD en introducés. De uitnodiging met nadere informatie treft u in de bijlage aan. Lees verder

 • Werkbezoek bij waterschap AA en Maas in Grave

  13 mei − De fractie van de VVD Aa en Maas heeft op 9 april in het Arsenaal te Grave een kennismakingsbijeenkomst gehouden. Lees verder

 • Vragen over de nieuwe Omgevingswet

  17 november − Vanaf 1 januari 2018 komt de nieuwe Omgevingswet met 349 artikelen. Deze vervangt de 26 bestaande wetten met in totaal 4700 artikelen op het gebied van de leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet komen er minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen tussen overheden, inwoners en ondernemers. De VVD Oss stelt hierover vragen aan het college van B&W. Hoe staat het ervoor? Is de gemeente Oss zich al aan het voorbereiden? Klik op lees verder om het hele bericht te lezen. Lees verder

 • Geen Wisenten in de Maashorst

  15 oktober − Vanavond dient de VVD Oss, samen met het CDA en de VDG een motie in tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2015. Wij willen dat er nog geen Wisenten worden uitgezet tot 2019 in het Osse gebied van de Maashorst. Dit willen we natuurlijk om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en fijn kan recreëren in dit gebied. Lees hieronder verder om de hele motie te lezen. Lees verder

 • Zomerse gedachten

  20 augustus − Ik ben nu ruim een half jaar wethouder namens de VVD in Oss. Het is een intensieve periode geweest, waar ik met veel plezier naar terugkijk. De portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer/vervoer past ... Lees verder

 • Artikel 41 vragen: Incidenten met begrazing

  29 april − De VVD Oss is bezorgd over de eventuele komst van grote grazers op de Maashorst, daarom zijn hier artikel 41 vragen over gesteld aan het college. Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  18 maart − Alle kiezers die vandaag op de VVD hebben gestemd, voor de provincie Noord-Brabant en/of het Waterschap Aa en Maas, hartstikke bedankt allemaal! Lees verder

 • De kracht van Brabant!

  25 februari − Klik op lees verder om de video te bekijken! Lees verder

 • Verkiezingen Provinciale Staten

  24 februari − Een stem op Provinciale Staten is tevens een stem op de Eerste Kamer. Het gaat op 18 maart dus ook om de landelijke politieke koers. Lees verder

 • Ontkerklijking? Gebruik de leegstand goed!

  13 februari − Naar de mening van de VVD-fractie zou het prachtig zijn als we kerkelijk vastgoed met een centrale ligging en emotionele waarde kunnen behouden voor de gemeenschap door hierin bijvoorbeeld een buurthuis of een school te vestigen. Lees verder

 • Posters plakken

  12 februari − Gisteren werden in de loods van de gemeentewerf posters geplakt voor de aankomende verkiezingen van 18 maart 2015. Lees verder voor een aantal foto's. Lees verder

 • College voor de Rechten van de Mens hekelt woonwagenbeleid gemeente Oss

  31 januari − Het College heeft in haar uitspraak in december 2014 een oordeel uitgesproken over het beleid van de Osse gemeente. Zij oordeelt dat het College van B&W verboden onderscheid maakt op grond van ras door beleid te voeren dat er op gericht is om woonwagenbewoners niet in aanmerking te laten komen voor een nieuwe/andere standplaats op een woonwagenlocatie in de gemeente Oss en door vrijgekomen standplaatsen op woonwagenlocaties te ontmantelen. Lees verder